Reglementet för RcBash Sweden Largescale Offroad Cup 2024

Diskussioner om Tävlingar och Mästerskap
Post Reply
User avatar
Smurfen
Posts: 1063
Joined: 11 Aug 2010, 22:35
Location: Nyköping

Reglementet för RcBash Sweden Largescale Offroad Cup 2024

Post by Smurfen » 28 Jan 2024, 11:47

Reglementet för RcBash Sweden Largescale Offroad Cup 2024Styrelse

David "Dave" Ordförande
Pjerre "Smurfen" Kassör
Fredrik "fredrikf" Ledamot

Förord
Vi är rent juridiskt INTE en styrelse med olika bestämda roller. Alla beslut och införskaffande om/av materiel, priser, mallar osv har tagits fram genom principen "lyssna på alla" och genom personliga kontakter i näringslivet. T o m så att kostnader kan ha tagits av individ för att höja skojnivån eller för att underlätta vissa moment i tävlingen.
Vi lyder INTE under någon organisation, företag eller sponsringsavtal.
Det är viktigt att poängtera detta, för att alla ska förstå att för allt som kan hända under denna tävling/cup -INTE finns några försäkringar som täcker eller ansvarar för materiella skador, personliga skador eller övriga utgifter/kostnader som kan uppstå för eller på individ/egendom under tävlingsdag, eller under resor till och från anläggningarna där dessa arrangeras.

Vi mottager gärna feedback, positivt och negativt när som. Vi lovar att alla förslag till ändringar som kommer till oss skriftligen kommer att tas upp inom gruppen och beslut återkopplas till berörd. Men, låt oss ta detta mellan deltävlingarna. Vi ser fram mot att göra nästa säsong ännu bättre än föregående! Ledorden för hela cupen är Skoj och Respekt! Med detta förord hoppas vi att vår ambition att skapa en rolig tävling för alla, också resulterar i en positiv utveckling för Largescale offroad racing i Sverige.


1. Bilreglemente:

1.1 Motor/Bränsle:
Motor: 2-takt 1-cylindrig bensinmotor upp till 35cc Ljuddämpad pipa eller separat ljuddämpare.
Bränsle = Alkylat och valfri 2-taktsolja
Vanlig 95/98 eller andra tillsatser EJ tillåtet
Eldriven bil är EJ tillåtet!
1.2 Chassi/Kaross:
Chassi = Fritt i skala 1/5 och 1/6 Kaross = Fri. Maxmått = Längd 1000mm, bredd 600mm. (Shorty chassin är godkända). Bilens mått kontrolleras av besiktningsansvarig
Däck = Fritt fabrikat och modell. Skruvdubb, kedjor eller utstickande föremål ej tillåtet.
1.3 Elektronik:
Killswitch (via avstängning av sändare. Knapp på sändare är valfritt) och manuell dödknapp på motor skall finnas. BÅDA testas av tävlingsledare på plats.
Transponder för tidtagning/varvräkning passande AMB Rc2 monterad i bilen, funktion är förarens ansvar.
(AMBrc, AMBrc DP PT, RC4 Hybrid och MRT PTX)
Bilar där karossen förhindrar åtkomst, besiktigas utan kaross.
Gyro / Driftassistans ej tillåtet.
Förare med AM/FM radio anger vilken kanal de använder eller har tillgång till på anmälan.
1.4 Reparation/Service under tävlingsdag:
Endast defekta delar får bytas.
Undantag på differential, stötdämpare, hjul och motor där hel enhet får bytas.
1.5. Nummermärkning av tävlingsgodkänd bil:
OBSERVERA ATT ALLA SOM SKA DELTA I CUPEN MÅSTE HA ETT EGET NUMMER REGISTERAT PÅ WWW.RCBASH.SE!
ALLA SKA ha egen flagga, dekal eller lackering på sin bil. 10-99 är bokningsbara enligt listan på WWW.RCBASH.SE.
Alltså inget KRAV på flagga, men nummer skall finnas.
Nummer skall vara tydligt läsbara från båda sidor.
Siffrorna skall vara av lättläst typsnitt
Vill man använda sig av nummerflaggor går det givetvis lika bra:
Flaggan håller c:a måtten 100x120mm, hål för antenn 5,5mm

Var noga med att namn, forumnick och vilket nummer tydligt framgår vid beställning av nummer! Det är alltså inte godkänt att märka sin bil eller tillverka en egen flagga utan att numret är beställt och tilldelat! Detta för att utesluta att två bilar med samma nummer tävlar mot varandra. Deltagaren ansvarar för att dennes nummerflagga eller dekaler är i dugligt skick under hela säsongen.
Personliga nummer som blivit bokade kommer att listas nedan.


2. Regelverk för banägare:

2.1 Personal:
Personer skall utses av klubben som tidtagare och besiktare. Kan vara samma person. Instruktioner kommer finnas tillgänglig men som ett led i utvecklingen så kommer detta skötas av klubben från och med nu.
2.2 Säkerhetsansvar:
Säkerhetsansvarig = Banansvarig/banägare. Bandelar med mötande trafik mindre än 2m mellan måste ha avgränsning som inte går att köra över.
2.3 Bilvändarsäkerhet:
7st bilvändarplatser skall finnas tydligt markerade på banan, dessa skall vara skyddade och anses säkra. 2platser får vara på samma plats. Bilvändarplats 1 skall vara i angränsning till förartorn.
2.3.1 racecoach:
Bilvändare 1 skall hjälpa till med att övervaka heatet tillsammans med tidtagningen. Kunna meddela hinder eller hjälpa förare vid t.ex varvning. Rollen är inte att straffa utan hjälpa folk på banan för att hålla en fair racing. Alltid lätt att missa saker när man fokuserar på körningen.

2.4 Underhåll:
Banan skall vara i sådant skick att det går att genomföra en tävling på tävlingsdagen. Vid risker för t.ex damm måste en lösning finnas t.ex vatten till bevattning. (damm har varit största bekymret hittills)
2.5 Tankzon:
Om en anvisad tankzon finns, skall denna användas.
2.6 Publiksäkerhet:
Banägaren är ansvarig för publiksäkerhet och att information delges om att området beträds på egen risk.
2.7 Förartorn:
Att förartorn finns och är säkert att använda. Förartornet bör ha plats för minst 8 deltagare á 90cm bredd.
28 El:
Fast ström eller elverk på minst 1000w för att kunna driva tidtagningen.
2.9 Brandsäkerhet:
Minst 2st Brandsläckare och/eller tillgång till släckutrustning(brandfilt, vattenslang) skall finnas tillgänglig.
2.10 Sjukvård:
Någon form av sjukvårdsmaterial (Första förbands-kitt eller liknande) skall finnas tillgänglig.
2.11 Säkerhetsinformation:
Delge lokal säkerhetsinformation till funktionärer och tävlingsledare innan förarmöte.
2.12 Inställd tävling:
Om en arrangör ställer in en tävling med kortare varsel än 2 dygn, utgår en straffavgift på 1000:- till tävlingsledningen för uteblivna intäkter. Undantaget väderrelaterade situationer, olyckor, akut sjukdom eller annat som arrangören omöjligen kan lastas för.3. Tävling:

3.1 Krav för deltagande:
Deltagande kräver medlemskap på http://www.rcbash.se
Lägsta ålder för tävlande är 15 år.
Dispens för yngre förare möjligt i målsmans sällskap. Målsman är den som klassas som förare och ska uppges redan vid anmälan och får inte deltaga själv.
Alla deltar på lika villkor, och på egen risk.
Eget ansvar för skador på person eller egendom.
Träff-tråd om varje deltävling upprättas med "klistrad" information på www.rcbash.se.
En anmälan per deltagare.
Deltagare får endast delta i en klass, 2wd eller 4wd
3.2 Anmälan:
Anmälan skall göras via houseofrc senast Onsdag 20.00 innan tävlingshelg. (Efteranmälan kan göras i mån av tid och man hamnar då sist i startlistan.)
3.3 Anmälan skall innehålla:
-Klass
-Transpondernummer (viktigt att meddela om man bytt nummer)
-Startnummer enligt listan på www.rcbash.se.
3.4 Betalning:
Anmälan godkänns inte förrän betalning (350sek) inkommit till tävlingsledningens kassör, betalning skall alltså göras i samband med att anmälan göres. Enklast är med Swish (0736422329 Mottagare Pjerre Gustavsson).
3.5 Frågor/diskussion:
Diskussion om tävlingen tas i dedikerad tråd för tävling på rcbash.se
3.6 Antal deltagare:
Minsta deltagande i respektive klass måste överskrida 5st anmälda för att genomföras
Idag finns inget behov av att sätta en övre deltagargräns, men detta kan komma att sättas vid enskild tävling om vi ser att arrangerande anläggning eller tävlingsledningen inte klarar fler än ett visst antal deltagare.
3.7 Avanmälan:
Eventuell avanmälan skall vara tävlingsledare tillhanda senast onsdag 20:00 innan tävlingshelg. Efter den punkten kommer inte inbetald anmälningsavgift att återbetalas. Beslut angående återbetalning kan ändras av tävlingsledningen.
3.8 Inställd tävling:
En tävling kan avblåsas via forumet på grund av för få anmälda, väder eller oförutsedda händelser senast fredag morgon innan tävlingshelg.


4. Tävlingsdagens genomförande:

• Anmälan och besiktning av mått, transponder och killswitch och dödknapp på plats senast 09:15 INNAN bil få framföras på banan. Efter godkänd besiktning placeras förare i startlistan.
• Bananägaren bestämmer om dom tillåter fredagsträning eller inte. Banan skall vara i tävlingsbart skick på lördag morgon. Trackfee är även det upp till banan att ta för träningsdag.
• 8.30-9.15 Fri träning
• 09.30-09.45 Obligatorisk säkerhetsinfo för anmälda förare
• 10:00 Tävlingsstart
• 12:00 - 13:00 tid för lunch och banpreppning
• 14:00-~17:00 Finaler


5. Bestraffningsförfarande:
5.1 Tillsägelse (kan delges av 1st medlem av tävlingsledning/arrangör)
5.2 Officiell varning (skall delges av minst 2st deltagare från tävlingsledning/arrangör)
5.3 Poängavdrag -40 poäng(maxpoäng för 1 heat. Skall vara ett beslut av samtliga medlemmar från tävlingsledning/arrangör som är på plats under tävlingsdagen)
5.5 Diskvalificering från tävlingsdag (Skall vara ett beslut av samtliga medlemmar från tävlingsledning/arrangör som är på plats under tävlingsdagen)


6. Förarmöte/säkerhetsgenomgång:
6.1 Tävlingsledningen informerar om att det är schysst körning som gäller. Med schysst körning menas beteende som inte kan ifrågasättas eller anses falla utanför ramarna för rättvis tävlan. Genom bland annat genande, avsiktlig blockering av snabbare förare eller att knuffa av någon och inte inväntar att påkörd bil kommer ut på banan igen så bryter man mot denna hederskodex
6.2 Avvikelser kan medföra bestraffning enligt punkt 5.

7. Bilvändarregler:
• Din egna säkerhet är viktigast! Gå INTE ut på banan om risk för incident förekommer.
• Bil vars motor stannat eller har uppenbar funktionsbrist skall omedelbart tas av banan
• Får göra 3st startförsök på bilar som stannat, men skall i första hand prioritera trafiken på banan
• Bil skall placeras i banans färdriktning
• Du har ett område att ansvara för. Lägg fokus där.8. Tävlingsupplägg:

• Efter avslutat heat skall ALLA bilar i heatets startlista(även ej startande som istället placerar sin kaross) placeras på avsedd plats i startordning från föregående heat och får ej tas bort förrän nästgående heat startat ELLER man fullgjort sin plikt som bilvändare
• Förare som INTE fyller sin placering på banan som bilvändare i nästgående heat(eller INTE fixar ersättare), kommer att bestraffas med 0 poäng i sitt senaste körda heat
• En bil får inte tillgodoräkna sig några poäng i ett heat om inte minst en passering registrerats i tidtagningssystemet
• Vid haveri med tidtagningen skall heat brytas och köras om från start, eventuell med manuell räkning.
• Alla eventuella diskussioner avslutas innan nästa heat.


Kval – 10min race - Position för 1/8-final
10:00 2wd B (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. från föregående Cup i deltävling 1, aktuell tabell i övriga tävlingar)
10:15 2wd A (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv från föregående Cup i deltävling 1, aktuell tabell i övriga tävlingar)
10:30 4wd B (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. från föregående Cup i deltävling 1, aktuell tabell i övriga tävlingar)
10:45 4wd A (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. från föregående Cup i deltävling 1, aktuell tabell i övriga tävlingar)
Särskiljning mellan placering till 1/8-final sker genom mest körda varv totalt i kvalet.

Banprepp 10:55 - 11:10
1/8-final – 8 min race - 40p till vinnare i A-heat, sjunkande med 1p skillnad genom resultat i B-heat
11:10 2wd B – 2 bäst placerade upp till A-grupp nästa heat
11:25 2wd A - 2 sämst placerade ner till B-grupp nästa heat
11:40 4wd B - 2 bäst placerade upp till A-grupp nästa heat
11:55 4wd A - 2 sämst placerade ner till B-grupp nästa heat

LUNCH / BANPREPP 11:55 - 13:00
1/4-final – 8 min race – 40p till vinnare i A-heat, sjunkande med 1p skillnad genom resultat i B-heat
13:00 2wd B - 2 bäst placerade upp till A-grupp nästa heat
13:15 2wd A - 2 sämst placerade ner till B-grupp nästa heat
13:30 4wd B - 2 bäst placerade upp till A-grupp nästa heat
13:45 4wd A - 2 sämst placerade ner till B-grupp nästa heat
Banprepp 13:55- 14:10
½-final – 10 min race - 40p till vinnare i A-heat, sjunkande med 1p skillnad genom resultat i B-heat
14:10 2wd B
14:25 2wd A
14:40 4wd B
14:55 4wd A

BANPREPP / Finalindelning 15:05 - 15:20
De 8st förare med mest poäng i respektive klass under dagen är direktkvalificerade till A-final.

Finaler: 80p till vinnare A-final, sjunkande med 2p skillnad ner genom resultat i b-final.
Vinnare i B-final i respektive klass är kvalificerade att köra A-final, med minsta poäng att vinna 64 poäng. Väljer denna förare att inte köra A-final tilldelas denne 64 poäng, och lägsta poäng att köra om i A-final blir då istället 66 poäng.

B-Final 20min race
15:20 2wd Vinnare i B-final går till A-final!
15.50 4wd Vinnare i B-final går till A-final!

Banprepp / Finalindelning 16:10 - 16:25

A-Final 20min race
16:25 2wd
16:55 4wd

Prisutdelning ca 17:30

Max antal poäng att vinna på en tävlingsdag = 200 poäng
Ett drooprace!

Mästerskap och poängräkning
Alla deltagare startar deltävling på 0 poäng, men har poäng från tidigare deltävling i ”bagaget” för den totala cupställning
Maximalt antal poäng som kan vinnas i en deltävling är 200 poäng.
Poäng som körs in av deltagare i under tävlingsdag, adderas direkt till tidigare poäng in i mästerskapstabellen för respektive klass.
Maxpoäng för en säsong är 800 poäng

Tävlingarna kommer att köras på följande banor(preliminära):
4/5 Sviestad (Linköping)
1/6 Flodans(Falköping)
29/6 Brandholmen Park (Nyköping)
3/8 Castlebridge Arena (Slottsbron)
31/8 Peking Ring (Norrköping)
Fg GT Bmw M3 Martini
FG Leo 2020
Elcon Traxx

Sponsor

Sponsor
 

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests